Bijstandsaffaire.nl
Samen voor gerechtigheid, samen voor verandering.

Welkom op Bijstandsaffaire.nl

In het afgelopen decennium zijn maar liefst 231.870 Nederlandse burgers slachtoffer geworden van 'fraudeonderzoeken' door sociale diensten. Hierdoor raakten zij hun financiële basis kwijt, zonder dat in 98,7% van de gevallen schuld kon worden bewezen (74,6% geen schuld, 5,2% verminderde verwijtbaarheid, 18,9% normale verwijtbaarheid, 0,8% grove schuld en 0,5% aantoonbare opzet). De impact was verwoestend: inkomens verdwenen, vaste lasten werden onbetaalbaar en velen belandden op straat. Ondanks deze schrijnende realiteit blijft dit onrecht heersen in Nederland, met verbijsterend gebrek aan politieke actie. Dit platform is dé plek voor de bijstandsslachtoffers en advocaten om de krachten te bundelen, de schandelijke praktijken te beëindigen en Nederland terug te brengen naar haar sociaal rechtvaardige koers. Samen voor gerechtigheid, samen voor verandering. En als je hier toch bent, teken dan ook de petitie even?


Foto door Markus Spiske van Unsplash


Wat is de Bijstandsaffaire?

De Nederlandse overheid staat internationaal bekend om haar welvaartsstaat en sociale voorzieningen. Toch heeft een schokkend schandaal de oppervlakte bereikt en werpt het een duistere schaduw op het systeem van sociale bijstand. De Bijstandsaffaire, ook wel bekend als de "toeslagenaffaire van de sociale diensten", heeft aan het licht gebracht dat het Nederlandse bijstandssysteem diep gewortelde problemen heeft.
Lees verder


Het Bestuursrecht: Een deel van het probleem

De Bijstandsaffaire heeft niet alleen het disfunctioneren van het bijstandssysteem aan het licht gebracht, maar werpt ook een kritisch licht op het falen van het bestuursrecht. De rol van bestuursrechters in deze kwestie is omstreden en roept vragen op over hun verantwoordelijkheid bij het handhaven van mensenrechten en grondrechten. Het is van essentieel belang om dit aspect van de Bijstandsaffaire onder de loep te nemen en op onafhankelijke wijze te beoordelen hoe bestuursrechters hebben bijgedragen aan het voortduren van onrecht.
Lees verder

Foto door Sasun Bughdaryan van UnsplashTeken de petitie!

Iedere burger moet aanspraak kunnen maken op de grondwet en de mensenrechten. Dat is nu niet het geval. Gemeenten mogen mensen schuldig achtten, zonder dat schuld bewezen is.  De Commissie voor de Rechten van de Mens heeft geen bevoegdheid om op te treden tegen overheidshandelen.  Dit zijn zeer zorgelijke situaties. Onderteken de petitie en strijd mee voor gelijke rechten voor iedereen!

KLIK HIER OM TE ONDERTEKENEN